Alleluja!

Ksiądz Moderator oraz Diakonia Formacji Diakonii pragnie zaprosić animatorów do uczestnictwa w Szkole Animatora.

Szkoła Animatora trwa dwa lata. Odbywać się będzie w cyklu 5 zjazdów w ciągu roku (weekendowych lub jednodniowych). 

Warunkiem uczestnictwa w SzA jest:

- przeżycie Oazy Nowego Życia III stopnia i kontynuacja formacji we wspólnocie. Uwaga! W Szkole Animatora może wziąć udział osoba już po ONŻ II stopnia pod warunkiem, że nie zaniedba własnej formacji podstawowej, która ma zawsze pierwszeństwo przed formacją animatorską;

- pozytywna opinia moderatora bądź opiekuna wspólnoty i odpowiedzialnego za wspólnotę (potwierdzona pisemnie na zgłoszeniu);

- gotowość do udziału we wszystkich zjazdach i w całym programie;

- pozytywna weryfikacja zgłoszenia przez Diakonię Formacji Diakonii.

Zgłoszenia osób, które chcą w tym roku rozpocząć dwuletnią SzA przyjmowane są do dnia 1 października 2017 roku.

Terminy zjazdów I roku Szkoły Animatora:

I: 27-29 października 2017 r.
Temat: 
Modlitwa

II: 9 grudnia 2017 r.
Temat: 
Liturgia

III: 3 marca 2018 r.
Temat: Ś
wiadectwo

IV: 14 kwietnia 2018 r.
Temat: 
Nowa Kultura

V: 1-2 czerwca 2018 r.
Temat: Agape 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem https://goo.gl/forms/5BJEqipCcTKDILKm1

Zapraszamy i czekamy na Was na SzA,

Diakonia Formacji Diakonii

Joomla templates by a4joomla