W Ruchu Światło-Życie istnieje wiele wyrażeń, które często się skraca - żeby było szybciej, "bo i tak wiadomo o co chodzi". Jednak nie zawsze wiadomo, o co chodzi, dlatego poniżej prezentujemy listę skrótowców* oazowych.

Skrót Rozwinięcie
an. animator
CD__ (CDL) Centralna Diakonia… (Liturgiczna)
COM Centralna Oaza Matka
DDW Diecezjalny Dzień Wspólnoty
DE Diakonia Ewangelizacji
DFD Diakonia Formacji Diakonii
DJ Diakonia Jedności
DK Domowy Kościół
DKS Diakonia Komunikowania Społecznego
DL Diakonia Liturgiczna
DMis Diakonia Misyjna
DMod Diakonia Modlitwy
DMuz Diakonia Muzyczna
DOM Diecezjalna Oaza Matka
DOR Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
DR Dom Ruchu Światło-Życie
DS Diakonia Słowa
DW Diakonia Wyzwolenia
DW Dzień Wspólnoty
DWAiD Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii
DWDD Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych
Diakonia Życia
IFB Instytut im. Franciszka Blachnickiego
IFPL Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej
INMK Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
KAMuzO Kurs Animatorów Muzycznych Oaz
KCW Księga Czynów Wyzwolenia
KO Kongregacja Odpowiedzialnych
KODA Kurs Oazowy Dla Animatorów
KODADM Kurs Oazowy Dla Animatorów Diakonii Modlitwy
KODAE Kurs Oazowy Dla Animatorów Ewangelizacji
KODAL Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturgicznych
ks.mod. ksiądz moderator
KWC Krucjata Wyzwolenia Człowieka
MSA Miesięczna Szkoła Animatora
NS Namiot Spotkania
OAWE Oaza Animatorów Wielkiej Ewangelizacji
ODB Oaza Dzieci Bożych
odp. odpowiedzialna świecka (odpowiedzialny świecki)
OJD__ (OJDOR) Oaza Jedności Diakonii… (Oaz Rekolekcyjnych)
OM Oaza Modlitwy
OND Oaza Nowej Drogi
ONŻ Oaza Nowego Życia
OR Oaza Rodzin
ORAE Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji
ORAM Oaza Rekolekcyjna Animatorów Modlitwy
ORAR Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin
ORD Oaza Rekolekcyjna Diakonii
ORD__ (ORDJ) Oaza Rekolekcyjna Diakonii... (Jedności)
ORDR Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcji Domowego Kościoła
OŻK Oaza Żywego Kościoła
RDW Rejonowy Dzień Wspólnoty
RŚŻ Ruch Światło-Życie
SzA Szkoła Animatora
WOO Wyprawa Otwartych Oczu
xFB ksiądz Franciszek Blachnicki

 

*skrótowce często są błędnie nazywane skrótami. Różnica polega na tym, że skróty są stosowane tylko w formie pisemnej (jak np., itd., itp.), natomiast skrótowce są stosowane w piśmie i mowie.

Joomla templates by a4joomla